highlowclustering1
فیلم آموزشی آمار فضایی

فیلم آموزشی آمار فضایی

نوشته شده در کلیات و تعاریف 453 بدون نظر

فیلم آموزشی آمار فضایی

مدرس: دکتر سعید جوی زاده- مینا حدادی

تلفن تماس: 09382252774-07132320953

هزینه فیلم آموزشی: 700000 تومان

وبسایت: www.gisland.org

 

سرفصل

آشنایی با نرم افزار ARCGIS وGEODA

آشنایی با داده های مکانی و فضایی

مدلسازی فضایی در منطقه مورد مطالعه

آشنایی با آمار فضایی و کاربرد های آن در هزاره سوم

تفاوت آمار کلاسیک با آمار فضایی همراه با مثال های کاربردی

تحلیل اکتشافی داد ها و تفسیر و کاربرد و انجام آن در نرم افزار های مربوطه

 

روابط فضایی و همبستگی :

آشنایی با فاصله اقلیدسی

آشنایی با فاصله منهتن

آشنایی با روش های مفهوم سازی رابطه فضایی

-روش معکوس فاصله

– روش مربع معکوس فاصله

– روش محدوده فاصله ثابت

– روش منطقه تاثیر گذاری

– روش زمان سفر

– روش نزدیکترین همسایگی

-روش مجاورت فضایی

تحلیل الگوها

-میانگین نزدیکترین فاصله همبستگی (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

-خوشه های زیاد /کم (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

-خوشه های فضایی چند جمله ای (مبانی آماری ،آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

-خود همبستگی فضایی (مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

 

تهیه نقشه های خوشه ها :

-تحلیل خوشه و ناخوشه (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

-تحلیل لکه های داغ (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

 

اندازه گیری توزیع جغرافیایی:

-عارضه مرکزی (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

-توزیع جهت دار (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

-میانگین جهت خطوط (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

-میانگین مرکزی (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

– فاصله استاندارد (تعریف، مبانی آماری ، آموزش عملی در نرم افزار ،کاربرد و تفسیر نتایج)

 

رگرسیون وزنی جغرافیایی:

-آشنایی با مفاهیم کواریانس ،همبستگی و رگرسیون

-اشکالات عمده در رگرسیون کلاسیک (خطی و چندگانه و….)

-آشنایی با انواع خطاها و بررسی آنها

-آشنایی با رگرسیون موزون جغرافیایی

 

کارهای عملی :

انجام چند پروژه کاربردی بصورت عملی و گام به گام همراه با انجام آنها در نرم افزار های مربوطه

 

, GEODA داده های مکانی, داده های فضایی, مدلسازی فضایی, آمار کلاسیک, تحلیل اکتشافی داد ها, روابط فضایی, فاصله اقلیدسی, فاصله منهتن, مفهوم سازی رابطه فضایی, روش معکوس فاصله, روش مربع معکوس فاصله, روش محدوده فاصله ثابت, روش منطقه تاثیر گذاری, روش زمان سفر, روش نزدیکترین همسایگی, روش مجاورت فضایی, خوشه های زیاد /کم, خوشه های فضایی چند جمله ای, خود همبستگی فضایی, تحلیل خوشه و ناخوشه, تحلیل لکه های داغ, عارضه مرکزی, توزیع جهت دار, میانگین جهت خطوط, میانگین مرکزی, فاصله استاندارد, رگرسیون وزنی جغرافیایی, امار فضایی, Spatial Statistics

 برچسبها:

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ما در گوگل

آدرس دفتر مرکزی

شيراز - خیابان فلسطین - چهارراه حکیمی - موسسه چشم انداز هزاره سوم ملل
تلفن:07132320953-07132320721
09382252774
Address: P.O.Box 71555-1111, Shiraz, IRAN
No. 3, 4th Floor, Sadaf Building, Beside of the Pars International Hotel, Zand Blvd.,Shiraz, IRAN
E-Mail: sjavizadeh@yahoo.com